Informačný portál o Vašom bývaní

www.najomne.sk -  komunikačná platforma správcu s vlastníkmi bytov 

Účelom nezávislého informačného portálu je zabezpečenie komunikácie správcu bytov s vlastnikmi bytov, ktoré sú v jeho správe. Pre informovanie vlastníkov bytov sú určené nasledovné sekcie portálu :

 

- INFO O BYTE  - informácie o bývaní vlastníka  
 • Oznamy od  správcu 
 • Oznamy zástupcu vlastníkov
 • Aktuálne stavy na karte vlastníka, nájomníka
 • Aktuálny zálohový predpis
 • Zoznam zaplatených platieb a vratiek
 • Zoznam upomínaných dlhov
 • Budúci zálohový predpis
 • Minulý zálohový predpis
 • Stavy na minulej  karte vlastníka, nájomníka
 • Odpočty – studená voda
 • Odpočty – teplá voda
 • Odpočty – ÚK
 • Ročné vyúčtovanie – celkový sumár
 • Stavy na fondoch prevádzky a údržby domu
 • Stavy na fondoch prevádzky a údržby vchodu

 

- ŽIVOT DOMU  - informovanie o udalostiach v dome a o dokumentoch domu
 • Oznamy od  správcu 
 • Oznamy zástupcu vlastníkov
 • Nahlasovanie porúch
 • Informácie o dome
 • Domové schôdze
 • Dokumenty domu
 • Zmluvy domu
 • Dôležité kontakty
 • Nastavené sadzby, limity, poplatky v dome
 • Štatistika domu
 • Karta stavov domu
 • Zálohový predpis domu
 • Ročné vyúčtovanie domu
 • Minulá karta stavov domu
 • Fotogaléria

 

- Kancelária správcu – komunikácia s vlastníkmi, ako aj so zástupcami vlastníkov, zverejňovanie dokumentov na dom

- Kancelária zástupcu vlastníkov – komunikácia s vlastníkmi bytov, vrátane riadenej diskusie

 

- INFOSERVIS   - užitočné informácie pre vlastníkov bytov a pre ich bývanie
 • Aktuálnosť údajov na portáli podľa správcov
 • Sledovanie legislatívy z oblasti bývania
 • Okienko vlastníka bytu - užitočné informácie pre bývanie
 • Bývanie - aktuality
 • Rady, tipy, triky, nápady ...

 

Okrem klasickej funkčnosti portálu www.najomne.sk , sú k dispozícii aj ďalšie zaujímavé možnosti rozširujúce vlastnosti informačného portálu :

- niekoľko typov vstupných brán na portál :

 • Nástenka bytového domu ONLINE,
 • Prístup správcu do sekcie života jednotlivých domov v jeho správe
 • Prístup na portál cez mobil

- riadenie zverejňovania dokumentov správcom bytov do jednotlivých sekcií portálu, s možnosťami evidovania a mazania dokumentov, samozrejme s notifikáciou (oznamom o zaslaní dokumentu)
- systém nahlasovania a riešenia porúch v dome
- zasielanie fondov opráv v tvare PDF zástupcom vlastníkov priamo do ich schránky s notifikáciou
- sledovanie stavov uznesení z domových schôdzí (prijaté, v riešení, vyriešené)
- organizovanie nezávislých výberových konaní, s využitím registrovaných dodávateľov služieb a tovarov, hodnotenie dodávateľov
- systém „softwarning-ov“ – jemných varovaní formou mailu napr. na nedoplatky, na došlé platby, atď, či už riadené správcom alebo samými vlastníkmi.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.

OK, súhlasím