OUTSOURCING

AGENDU SPRÁVY BYTOV POVEDIEME ZA VÁS - moderný spôsob vedenia agendy

OUTSOURING, ináč povedané externá správa dát, je naša služba určená spoločenstvám vlastníkom bytov, ktoré si sami spravujú svoj dom, ale vedením agendy správcu poveria externú spoločnosť, ktorá je zároveň odborným garantom. Túto službu rovnako využívajú aj správcovia, ktorí spravujú jeden bytový dom alebo vlastníci samotní.

Nepotrebujete si kúpiť program, sledovať legislatívu, mať zaškolený personál, garantujeme odbornosť vedenia agendy správcu bytov v súlade s platnou legislatívou, stačí len dodať vstupy (platby, predpisy, faktúry ... ). Rozsah je stanovený podľa požiadaviek SVB resp. správcu..

Vedenie agendy pozostáva z :

- správcovskej časti (stanovovanie predpisov,evidovanie platieb,sledovanie nedoplatkov, preplatkov, dlžníkov, výpočet poplatkov z omeškania)
- účtovníctva a ekonomiky
- sledovania tvorby a čerpania fondov opráv
- evidovania meračov a odpočtov médií
- realizácia ročného vyúčtovania, vrátane správ o činnosti správcu
- príprava domových schôdzí, zabezpečenie písomných hlasovaní
- príprava zmlúv o zabezpečení správy
- uverejňovanie informácii o bytoch v správe pre ich vlastnikov na www.najomne.sk

Výhody OUTSOURCING-u :

  • Nie je potrebné zakúpiť vlastné programové vybavenie, ani jeho aktualizácie
  • Garantovaná odbornosť vedenia agendy v súlade s platnou legislatívou
  • Legislatívu sledujeme za Vás
  • Vedenie účtovníctva – podľa potreby jednoduché alebo podvojné
  • Sledovanie fondu opráv
  • Realizácia ročného vyúčtovania
  • Zabezpečenie výkazníctva
  • Zobrazovanie výsledkov na INTERNET-e - portál www.najomne.sk

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.

OK, súhlasím