Software

Zaoberáme sa tvorbou, aplikáciou a servisom programového vybavenia, zabezpečujúceho komprexné riešenie správy bytového fondu. Je určené pre bytové družstvá, bytové podniky, správcov bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov. Podľa veľkosti správcu resp. podľa počtu spravovaných objektov sme vytvorili dve verzie :

 

w103620-najomne-sbd-kocka-svetle.jpg

najomne SBD - programové vybavenie pre správcov bytov


Riadiaci informačný systém pre správu bytov a nebytových priestorov najomne SBD komplexne rieši problematiku zabezpečenia správy bytového fondu v rámci správcovskej organizácie; jeho moduly pokrývajú oblasti bytových, vlastníckych a nájomných vzťahov, oblasť ekonomiky, technického zabezpečenia, pasportizácie bytov a domov, údržby bytového fondu, skladového hospodárstva, rieši právne vzťahy a organizačné zabezpečenie. Neodlúčiteľnou súčasťou je evidencia meračov médií, ich odpočtov, ako aj ročné vyúčtovanie.

 

 

w103619-corect-svb-kocka.jpg

CoRect SVB - program pre SVB


Správcovský program CoRect SVB je určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov poprípade správcov bytov, ktorí spravujú jeden dom. Ide o uzatvorený informačný systém, ktorý obsahuje správcovskú časť, voliteľne jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, evidenciu meračov médií, ich odpočtov a ročné vyúčtovanie.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.

OK, súhlasím