Program pre spoločenstvá

CoRect SVB -  správcovský program pre spoločenstvá vlastníkov 

Komplexný správcovský program CoRect SVB je určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov, prípadne správcov spravujúcich jeden dom.

Na základe vlastných dlhoročných skúseností, cenných pripomienok a doporučení ZSVB, sme pripravili komplexný správcovský program CoRect SVB. Program uľahčí a hlavne sprehľadní evidencie, administratívu a ekonomiku spoločenstva, operatívne poskytne stavy na fonde prevádzky, údržby a opráv, zabezpečí ročné vyúčtovanie služieb a médií.  Program je aktívne prepojený na jednoduché, príp. podvojné účtovníctvo podľa voľby klienta.

 

Správcovský program je možné kombinovať do samostatných balíkov

CoRect SVB    - základný balík
CoRect SVB 1 - základný balík s jednoduchým účtovníctvom
CoRect SVB 2 - základný balík s podvojným účtovníctvom

 

Moduly :

  • Bytové a vlastnícke vzťahy
  • Predpisy, platby, karty stavov, kalkulácie
  • Faktúry došlé a vyšlé
  • Účtovníctvo; voliteľne jednoduché resp. podvojné
  • Fond prevádzky, údržby a opráv
  • Evidencia meračov
  • Ročné vyúčtovanie služieb a médií

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.

OK, súhlasím